Les- en actiemateriaal

Brochure kleuter

Lesbrochure voor kleuters en kinderen eerste leerjaar

In deze brochure staat de hele les voor de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar.

Het is een foto-dominospel met het verhaal 'Kamila wil naar school'.

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

Download
Bijlage domino

Bijlage: Dominokaarten

Print deze pagina's in kleur af.

Enkelzijdig!

Knip de dominokaartjes uit en verstevig ze met karton of hout. Zo worden het stevige dominostenen.

Download
Bijlage verhaal

Bijlage: Tekst 'Kamila wil naar school'

Het verhaal 'Kamila wil naar school'

Na het leggen van de foto-domino kan de leerkracht het verhaal over Kamila voorlezen.

Download
Kamila doelen

Bijlage: Ontwikkelingsdoelen bij les Foto-dominospel

Uitgebreide lijst met de ontwikkelingsdoelen van OVSG, GO! en KathOndVla bij de les Foto-dominospel met het verhaal van Kamila.

Bewerkbaar tekstbestand in Word.

Download