Les- en actiemateriaal

Brochure lager

Lesbrochure voor het lager onderwijs

In deze brochure staat de hele les voor de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Bekijk ook de bijlagen die bij deze les horen (zie verder).

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

Download

Inleiding video Assane in Senegal

Deze video is de inleiding voor de les Wie bouwt mee aan een goede school.

We volgens Assane in Senegal. 

Een video van Saved by the bell.

Duur: 5min45 - Nederlands gesproken

Bijlage fiche

Bijlage: Opdrachtfiches

Dit zijn de 5 opdrachten voor de les Wie bouwt mee aan een goede school.

Elke opdracht is een fiche voor de leerlingen.

Best enkelzijdig afdrukken.

Download
Bijlage tips rolverdeling

Bijlage: Tips voor de rolverdeling

We geven een tip mee om de rolverdeling voor de opdrachten te doen.

Download
Afbeelding Eindtermen

Bijlage: Eindtermen bij de les voor het lager onderwijs

Deze les voor het lager onderwijs voldoet aan meerdere eindtermen. Ze zijn gebundeld in deze bijlage.

Er zijn ook leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten opgenomen.
 

Download