Les- en actiemateriaal

Brochure lager

Lesbrochure voor het lager onderwijs

In deze brochure staat de hele les voor de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Bekijk ook de bijlagen die bij deze les horen (zie verder).

Op de laatste bladzijden vind je de tips voor het belmoment en de achtergrondinformatie.

Afbeelding Eindtermen

Bijlage: Eindtermen bij de les voor het lager onderwijs

Deze les voor het lager onderwijs voldoet aan meerdere eindtermen. Ze zijn gebundeld in deze bijlage.

Er zijn ook enkele leerplandoelen van de verschillende onderwijsnetten opgenomen.