Over de actie

Over de actie

Saved by the bell is massaal de schoolbel laten rinkelen om zo aandacht te vragen voor het recht op goed onderwijs voor iedereen.

 

Beeldmerk of logo: een bel met de tekst Saved by the bell
 

Saved by the bell gaat jaarlijks door op 5 oktober (in 2019 op vrijdag 4 oktober). Dat is de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day. Dag in dag uit staan leerkrachten klaar om kwalitatief onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Daarvoor moeten we hen enorm dankbaar zijn. Maar wereldwijd zijn er veel leerkrachten die in moeilijke omstandigheden moeten werken. Wereldwijd zijn er ook miljoenen kinderen en jongeren die geen leerkrachten hebben. Zij kunnen om allerlei redenen niet naar school gaan: armoede, gebrek aan infrastructuur, ongelijkheid, oorlog en conflict …

 

Out of school versie 2019
 
Saved by the bell is dus een symbolische actie in scholen, hier en in het buitenland. Door de schoolbel extra te luiden, staan leerlingen en leerkrachten even stil bij het feit dat niet alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.

 

Collage2018 overzicht
 
 

Saved by the bell past in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en sluit concreet aan bij doelstelling 4: kwaliteitsonderwijs.

SDGposter
 
Saved by the bell gaat ook over het recht op onderwijs. Daarvoor baseren we ons op het VN Kinderrechtenverdrag uit 1989.

Artikel 28: "Het recht van het kind op onderwijs en de plicht van de Staat er voor te zorgen dat tenminste lager onderwijs gratis en verplicht is."

 

Saved by the bell is een organisatie van Studio Globo.

Logo van Studio Globo


 
Saved by the bell wordt gesteund en gepromoot door :